Νέα έκδοση

Η iOS έκδοση 1.7, και η Android έκδοση 1.4 είναι ήδη διαθέσιμες με τις εξής αλλαγές:

 • Δυνατότητα να ορίσεις μια χρονοκαθυστέρηση για την κίνηση του παίκτη. Διαθέσιμες τιμές:
  • Απενεργοποιημένη (Disabled)
  • Αργή (Slow)
  • Ϊση με την χρονοκαθυστέρηση του υπολογιστή (CPU)
  • Γρήγορη (Fast)
 • Διορθώθηκε η θέση του ονόματος δίπλα στα τέρματα. Το όνομα του υπολογιστή εμφανίζεται στο τέρμα που είναι στο πάνω μέρος της οθόνης
 • Μικρές διορθώσεις στον κώδικα που ελέγχει τη σύγκρουση

Μέχρι τώρα, όταν ξεκινούσατε ένα παιχνίδι επιλέγατε τον χρόνο απόκρισης του υπολογιστή. Δηλαδή, επιλέγατε πόσο γρήγορα ο υπολογιστής θα κάνει την κίνησή του. Συνεπώς, όσο πιο γρήγορα έκανε την κίνησή του τόσο πιο δύσκολος αντίπαλος ήτανε. Όμως, ακόμη και έτσι, αυτό δεν ήταν δίκαιο, γιατί υπήρχε αυτή η χρονοκαθυστέρηση.

Αποφασίσαμε να διορθώσουμε αυτή την αδικία με το να βάλουμε μια χρονοκαθυστέρηση στην κίνηση του παίκτη. Κατανοούμε ότι έτσι γίνεται πολύ δύσκολο να καρδίσεις τον υπολογιστή, για αυτό έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Disabled: Τώρα δεν υπάρχει καμία χρονοκαθυστέρηση (προεπιλεγμένο)
 • CPU: Τώρα η χρονοκαθυστέρηση είναι ίση με αυτή που έχετε επιλέξει για τον υπολογιστή
 • Slow: Τώρα η χρονοκαθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχετε επιλέξει για τον υπολογιστή
 • Fast: Τώρα η χρονοκαθυστέρηση είναι μικρότερη από αυτή που έχετε επιλέξει για τον υπολογιστή

Έχετε τον απόλυτο έλεγχο στο πόσο δύσκολο θα κάνετε το παιχνίδι. Θα δεχτείτε την πρόσκληση:

Καλό παιχνίδι