Επίπεδα Δυσκολίας

Σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο τον υπολογιστή επιλέγεις την ταχύτητα κίνησης της μπάλας το χρόνο απόκρισης του υπολογιστής, και τον χρόνο απόκρισης του παίκτη, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες

Η ταχύτητα της μπάλας ελέγχει πόσο γρήγορα κινείται η μπάλα στο γήπεδο, η ταχύτητα του υπολογιστή ελέγχει τον χρόνο απόκρισής του, δηλαδή τον χρόνο που χρειάζεται για να κάνει ο υπολογιστής την κίνησή του, και η ταχύτητα του παίκτη ελέγχει τον χρόνο απόκρισης του παίκτη.

Χρόνος Απόκρισης Υπολογιστή

Παρόλο που όταν αλλάζει η ταχύτητα του υπολογιστή, ο υπολογιστής δεν γίνεται πιο έξυπνος, το παιχνίδι γίνεται πιο εύκολο (ή δύσκολο) γιατί αλλαζει ο χρόνο απόκρισης του υπολογιστή.

Η βασικός χρόνος απόκρισης είναι στο Normal επίπεδο. Αλλά υπάρχουν άλλα 4 επίπεδα που μπορείτε να επιλεξετε:

  • Very slow, περίπου 20% πιο αργό από τον βασικό χρόνο απόκρισης
  • Slow, περίπου 10% πιο αργό από τον βασικό χρόνο απόκρισης
  • Fast, περίπου 10% πιο γρήγορο από τον βασικό χρόνο απόκρισης
  • Very fast, περίπου 20% πιο γρήγορο από τον βασικό χρόνο απόκρισης

Εκτός από τις παραπάνω ταχύτητες, στις εκδόσεις 1.2 (Android) και 1.4 (iOS) έχουμε το δυναμικό χρόνο απόκρισης. Αυτό σημαίνει ότι αν παίζετε μόνο σε ένα επίπεδο (π.χ στο Very slow), και γίνεστε καλοί, τότε ο χρόνος απόκρισης μπορεί να γίνει μικρότερος από τον χρόνο απόκρισης στο Slow ή και στο Fast επίπεδο.

Χρόνος Απόκρισης Παίκτη

Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι ανενεργό, δηλαδή κανένας περιορισμός. Όμως, υπάρχουν ακόμη 3 επίπεδα δυσκολίας που μπορείτε να επιλέξετε:

  • Disabled: Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
  • Slow: Ο χρόνος απόκρισης είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτόν του υπολογιστή
  • CPU: Ο χρόνος απόκρισης είναι ίσος με αυτόν του υπολογιστή
  • Fast: Ο χρόνος απόκρισης είναι λίγο μικρότερος από αυτόν του υπολογιστή

Η ενεργοποίηση του χρόνου απόκρισης για τον παίκτη θα κάνει το παιχνίδι λίγο πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα πιο ενδιαφέρον. Έχεις τον απόλυτο έλεγχο σε αυτό, και η προεπιλεγμένη επιλογή είναι το ανενεργό. Όμως, θα δοκιμάσεις τα άλλα 3 επίπεδα;